​“பல கரும்புலி வீரர்கள் இன்று பெயர் குறிப்பிடப்படாத கல்லறைகளில் அநாமதேயமாக உறங்கிய போதும் அவர்களது அற்புதமான சாதனைகள் வாரலாற்றுக் காவியங்களாக என்றும் அழியாப் புகழ் பெற்றுவாழும்”     

கரும்புலிகள் நாள்    வட தமிழீழம்  , முல்லைத்தீவு, புதுக்குடியிருப்பு – தேவிபுரம் பகுதியில் உணர்வெழுச்சியுடன் இடம்பெற்றது.   ​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: தமிழரின் தாகம் தமிழீழத் தாயகம்