கிளிநொச்சி பிராந்திய சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் மருத்துவ கலாநிதி சேரலாதன் பதவியேற்றார்.

கடந்த சில மாதங்களாக வெற்றிடமாக காணப்பட்ட கிளிநொச்சி பிராந்திய சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் பதவிக்கு புதிதாக சுகாதார அமைச்சினால் நியமிக்கப்பட்ட மருத்துவ கலாநிதி சேரலாதன் இன்று(28) கடமைகளைப் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்.இவர் முன்னர் அக்காரயன் வைத்தியசாலை பொறுப்பு வைத்தியராகவும்,கிளிநொச்சி மாவட்ட பதில் திட்டமிடல் வைத்திய அதிகாரியாகவும் நீண்டகாலம் பணியாற்றியவர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: தமிழரின் தாகம் தமிழீழத் தாயகம்